ლურჯი ვერსია
19 ივლისი

Dall-E mini: ხელოვნური ინტელექტის სურეალისტური მიმები

ადამიანები ხშირად წარმოვიდგენთ არარსებულ სცენებსა და სიტუაციებს. ეს ყველაფერი აქამდე მხოლოდ ჩვენს გონებაში რჩებოდა, თუმცა, დღეს, ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით შესაძლებელია სხვადასხვა წარმოსახვითი სიტუაციის ფოტო, ან ილუსტრირებულ ვერსიად გარდაქმნა.